Page 2 - Pivotové dvere
P. 2

Fascinujúce riešenia pre                                                Náhľad                                                          Tyč s rukoväťou    vstupnú oblasť                                                                                                                 Uzáver                   Otočný bod
                                                                                                                            Tlačidlo otv/zav


          Dvere Pivot predstavujú systém otvárania s centrálnou alebo                                                     Otočný bod
          bočnou rotačnou osou, ktorá umožňuje použiť veľmi veľké krídla

          dverí zo skla a iných materiálov. Práve vstupné oblasti s veľkými
          otvormi sú fascinujúcou alternatívou k bežným otočným dverám.                                    Uzatvárací bod      max. 3000 mm          Uzatvárací bod                                    do max. 3000 mm                                                                                                                                 Horizontálny rez
                                                                                                                                                            Vertikalschnitt                     Ansicht von aussen

          Utesnenie vzduchom –
          koncept tesnenia air-lux
                                                                                                 max. 5000                                 Horizontálny rez


                                                                                                                                   Aretácia
                                                                            Uzatvárací bod                      Uzatvárací bod                  Pôdorys


          Aktívne tesnenie              Neaktívne tesnenie                                   Aretácia              Otočný bod                               domácnosti atď.). Mimochodom aj s mobilnými
          Stlačením tlačidla sa vytvorí v ráme vzduch a načerpá do  Na otvorenie sa opäť stlačí tlačidlo.                                                                       zariadeniami, ako sú smartfóny a tablety.
          tesnenia. Tesnenie sa tak zatlačí do profilu posuvného  Vzduch uniká a tesnenie sa vráti späť do svojej
          krídla a uzavrie absolútne tesne štrbinu medzi posuvným  pôvodnej, zrolovanej polohy.                                                                            Kompetentní technici air-lux zaručujú starost-
          krídlom a fixným rámom.                                                                                                            livé zladenie spolu s osobami poverenými
                                                                                                                                 bezpečnosťou a plánovačmi schémy elektric-      max. 5000 mm
                                                                                                                                 kého zapojenia.
          Zaručené 100 % utesnenie                                                Až do veľkosti dverí 15 m²         Univerzálna materializácia
          Otváracia funkcia dverí Pivot je nová, zachova-            1 F h �                     Veľké je dobré – platí to tiež pri dverách Pivot  Či sklo, špeciálne drevo, stavebný bronz alebo           Obsluha
                                             I
                                             11  II  I
                                             I  I
                                             11  11
          ný zostal náš jedinečný vzduchový tesniaci                                       air-lux. Lebo čím väčšie sú vyrobené dvere  kameň: vyrábame krídla dverí zo všetkých                 Obsluha z vnútornej strany sa vykonáva
                                    1 1 ------ 7 1
                                    L=------= _J
                                     1 -- 7
          systém. Ako pri posuvných prvkoch je aj tu      1 -- 1                             Pivot, tým výraznejší je efekt v otvorenom  možných materiálov a povrchov. Jadro sa                  prevažne pomocou tlačidla, ktoré je namonto-
                                     1
                                     1 I I n LJ------{J h I I 1  11
                                     I
          zaručené 100 % utesnenie. Starajú sa o to dve     II LJ  I  II LJ  11  II D                 stave. Odporúčame maximálnu plochu 15 m²  skladá vždy z veľmi kvalitných hliníkových                 vané v ráme profilu. Z vonkajšej strany sa
                                             II  II D
          otočné, nafukovacie kruhové tesnenia, ktoré sú             II II  II  D                 (tri metre šírka, päť metrov výška). Ale ak máte  profilov s tepelným tlmením, ktoré sa dajú             vykonáva obsluha voliteľne cez kľúčový
          integrované celoplošne do hliníkových profilov             11 11  11 II                 iné plány, potom nás kontaktujte – radi  oplechovať požadovaným materiálom.                     vypínač, skener prstov alebo číselný kód. Pri
          – a to bez slabých miest v rohoch a bez trecie-                                    prijmeme Vašu výzvu.                                                  stlačení tlačidla v uzavretom stave sa vyprázd-
          ho odporu, ako to býva pri systémoch s                 11  11  1                                        Bezpečnosť – mechanická a elektronická                   nia obe vzduchové tesnenia a blokovacie čapy
                                             : � lb dJ _J
                                              II
                                             11
          bežnými tesneniami so štetinami.                                            Maximálna hmotnosť dverí air-lux Pivot je  Dvere air-lux Pivot disponujú celkovo štyrmi                sa stiahnu späť. Uzatváranie dverí integrované
                                                                     cca 1500 kg, a montujeme hrúbky skla až do  elektromechanickými uzatváracími bodmi a                 v profile dverí sa stará o nehlučné, samostatné
                               Podrobný horizontálny rez                          60 mm. Na želanie vyrobíme Vaše dvere Pivot  tiež dvomi otočnými bodmi, ktoré sú spojené               uzatváranie.
                                                                     tiež so sklom s alarmom alebo bezpečnostným  prostredníctvom guľkového ložiska s fixným
                                                                     nepriestrelným sklom.           dielom. Elektronické súčiastky na kontrolu                 Pri stlačení tlačidla v otvorenom stave uzatvo-
                                                                                           uzatváracej polohy a uzamknutia dverí umož-                 ria blokovacie čapy prvok, pričom sa súčasne
                                                                                           ňujú pohodlné ovládanie a kontrolu posuvného                čerpá vzduch do tesnení a prvok sa perfektne
                                                                                           okna pomocou domácej techniky (poplašné                   utesní.
                                                                                           zariadenie, systém elektrického zapojenia v                                         Vertikálny rez                                                                                                                                                                                      Horizontalschnitt
   1   2